καταφωτίζω

καταφωτίζω
καταφωτίζω (AM)
(και μτφ.) φωτίζω εντελώς, δίνω πολύ φως, κάνω κάτι φωτεινό.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • καταφωτίζω — illuminate pres subj act 1st sg καταφωτίζω illuminate pres ind act 1st sg καταφωτίζω illuminate pres subj act 1st sg καταφωτίζω illuminate pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίσει — καταφωτίζω illuminate aor subj act 3rd sg (epic) καταφωτίζω illuminate fut ind mid 2nd sg καταφωτίζω illuminate fut ind act 3rd sg καταφωτίζω illuminate aor subj act 3rd sg (epic) καταφωτίζω illuminate fut ind mid 2nd sg καταφωτίζω illuminate fut …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίσῃ — καταφωτίζω illuminate aor subj mid 2nd sg καταφωτίζω illuminate aor subj act 3rd sg καταφωτίζω illuminate fut ind mid 2nd sg καταφωτίζω illuminate aor subj mid 2nd sg καταφωτίζω illuminate aor subj act 3rd sg καταφωτίζω illuminate fut ind mid 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίζει — καταφωτίζω illuminate pres ind mp 2nd sg καταφωτίζω illuminate pres ind act 3rd sg καταφωτίζω illuminate pres ind mp 2nd sg καταφωτίζω illuminate pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίζον — καταφωτίζω illuminate pres part act masc voc sg καταφωτίζω illuminate pres part act neut nom/voc/acc sg καταφωτίζω illuminate pres part act masc voc sg καταφωτίζω illuminate pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίζοντα — καταφωτίζω illuminate pres part act neut nom/voc/acc pl καταφωτίζω illuminate pres part act masc acc sg καταφωτίζω illuminate pres part act neut nom/voc/acc pl καταφωτίζω illuminate pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίζουσιν — καταφωτίζω illuminate pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καταφωτίζω illuminate pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) καταφωτίζω illuminate pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) καταφωτίζω illuminate… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίσαι — καταφωτίζω illuminate aor inf act καταφωτίσαῑ , καταφωτίζω illuminate aor opt act 3rd sg καταφωτίζω illuminate aor inf act καταφωτίσαῑ , καταφωτίζω illuminate aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτίσαντα — καταφωτίζω illuminate aor part act neut nom/voc/acc pl καταφωτίζω illuminate aor part act masc acc sg καταφωτίζω illuminate aor part act neut nom/voc/acc pl καταφωτίζω illuminate aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταφωτιζομένην — καταφωτίζω illuminate pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) καταφωτίζω illuminate pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”